Hur ofta bör man renovera badrum i Ludvika?

Ett badrum har normalt en livslängd på cirka 20-25 år och därefter bör man planera in en badrumsrenovering i Ludvika för att undvika att det uppstår fuktskador, om inte de redan finns. Du bör alltid anlita ett professionellt badrumsföretag då du ska renovera ditt badrum i Ludvika eller annorstädes.

Om man har ett eget hus ansvarar man själv för att underhålla huset så att det är i bra skick, både invändigt och utvändigt. Detta gäller framför allt badrum som kräver en renovering vart 20-25:e år för att undvika läckage som leder till fuktskador som kan vara mycket dyrbara att åtgärda. Att utföra en badrumsrenovering i Ludvika är en omfattande process som kräver kunskap, erfarenhet och god materialkännedom. Därför bör man alltid anlita behöriga hantverkare för sin renovering. Kontakta oss på Hembad när du behöver renovera badrum i Ludvika, så kan vi åta oss totalentreprenaden för din badrumsrenovering.

 

Tecken på att det är dags för en badrumsrenovering i Ludvika

Det vanligaste tecknet på att du behöver renovera ditt badrum i Ludvika är att det finns fukt i badrummet. Fuktskador uppkommer då ett badrum är välanvänt (med andra ord slitet), om badrummet har dålig ventilation, om vattenledningar läcker eller om golvbrunnen inte sluter tätt. 

Man kan förlänga ett badrums livslängd genom kontinuerligt underhåll som exempelvis att hålla väggar rena, foga om kakel, kontrollera och rengöra golvbrunnen och rengöra ventiler. Det vanligaste skälet till att det uppstår fuktskador beror på att avloppsbrunnen inte sluter tätt och att vatten kommer in bakom tätskiktet. Andra orsaker till att det uppstår fuktskador är att den föregående renoveringen inte utförts på rätt sätt av en fackman eller att felaktigt material har använts.

 

Vad händer om man inte renoverar badrummet i tid?

Om man har ett badrum som inte har renoverats de senaste 20 åren, bör badrummet renoveras för att förebygga fuktskador och de olägenheter de innebär för de boende. Efter 20 år så är det svårt att förutse när det kommer att uppstå fuktskador, bara att det kommer att ske om man inte utför en renovering. När du får fuktskador i badrummet kan det utveckla mögel som är ohälsosamt för de som bor i bostaden. Fukt kan också tränga sig vidare in i andra rum eller våningar vilket gör att det kan komma att krävas omfattande åtgärder, detta kan bli mycket dyrbart att åtgärda om man agerar för sent.

 

Kontakta oss då du ska renovera badrum i Ludvika

Våra legitimerade hantverkare hos Hembad utför tjänster som bland annat badrumsrenovering i Ludvika. Vi kan hjälpa dig med planering, att välja kakel till badrummet och utförandet av renoveringen. Du kan använda dig av formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök där du kan erhålla fri konsultation från våra badrumsspecialister.

Kontakta våra badrumsexperter för rådgivning

En badrumsrenovering i Ludvika kan vara ett komplicerat projekt som kräver många hantverkare. När du anlitar oss på Hembad åtar vi oss ansvaret för hela projektet. Boka ett gratis hembesök för rådgivning.